Palvelut

Vastaanottojemme kautta on mahdollista saada lähes kaikkien hammashoidon erikoisalojen hoitoja. Ohessa lyhyt kuvaus palvelutarjonnastamme:

Perushammashoito

Säännöllinen vuositarkastus on hyvän kotihoidon ohella merkittävin tekijä hammasterveyden ylläpitämisessä. Monien yleissairauksien hoidon onnistumiseksi suun ja hampaiden tulehdusten ehkäisy ja hoito on tärkeää.

Kaikkien vaativienkin hoitojen pitkäaikaisen onnistumisen takaa vain hyvätasoinen kotihoito ja säännölliset hammastarkastukset.

Esteettinen hammashoito

Esteettisellä hammashoidolla voidaan korjata puutteita tai häiritseviä yksityiskohtia yksittäisten hampaiden ja ienkudosten ulkonäössä.

Kokonaisuutena voidaan hoitaa koko hampaiston alueen häiritseviä epäsäännöllisyyksiä, muuttaa purentaa tai korvata menetettyä purentakorkeutta.

Oikomishoito

Niin yksittäisten hampaiden virheasennot kuin purennan ja leukojen epäsuhdat voivat aiheuttaa kipuja ja hankaluuksia pureskelussa tai esteettistä haittaa. Vastaanotoillamme on mahdollista joko tehdä oikomishoitoja tai tarvittaessa konsultoida oikojahammaslääkäriä.

Suukirurgia

Purennan toiminnan kannalta on useimmiten hyödyllistä pyrkiä säilyttämään mahdollisimman monta omaa hammasta.

Mikäli hammas on reikiintynyt, murtunut tai tulehtunut niin pahasti, ettei sitä voida muuten hoitaa kuntoon, hammas joudutaan poistamaan. Suukirurgiset hoidot onnistuvat kaikilla vastaanotoillamme.

Implantit

Hammasimplanteilla voidaan korvata yksi tai useampi puuttuva hammas. Titaanimetallinen, ruuvimainen implantti toimii luussa oman hampaan juuren tavoin. Materiaali ei allergisoi, sillä luu kasvaa kiinni titaanin pintaan ja kiinnittää keinojuuren tukevasti osaksi leukaluuta.

Proteesit

Proteesihoidoilla korvataan puuttuvia hampaita joko irrotettavilla tai kiinteillä hammasproteeseilla. Puuttuvien hampaiden korvaaminen on yleensä tarpeen hampaiston purentatehon palauttamiseksi ja jäljellä olevien hampaiden liiallisen purentarasituksen ehkäisemiseksi.

Pelkopotilaat

Vastaanottojemme hammaslääkäreillä on vankka kokemus pelkäävien potilaiden hoidosta. Useimmiten asiakkaan suurin kynnys hoidon aloittamiseksi on astua vastaanottohuoneen ovesta sisään, jonka jälkeen hoidot sujuvat omalla painollaan yksilöllisesti laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti.

Suuhygienistipalvelut

Suuhygienisti on suun terveydenhoidon ja iensairauksien ennaltaehkäisyn ammattilainen. Toimiessaan hammaslääkärin lähetteellä hänen työnkuvaansa kuuluvat hampaiden kiinnityskudoksen hoito sekä kotihoidon ohjaus ja neuvonta.

Vastaanottojemme suuhygienistit tekevät lisäksi hampaiden valkaisuja ja hammaslääkärin ohjeistamien hoitojen kontrolleja.

Laserhammashoito

Laseria voidaan käyttää apuna monissa hammashoitotoimenpiteissä. Sillä voidaan käsitellä reikiintynyttä hammasta perinteisen poraamisen sijasta ja se toimii hyvin apuna ienhoidoissa sekä juurihoidoissa. Kauttamme on mahdollista saada tarvittaessa hoitoja, joissa laserlaitteen tukema hoito on paras hoitomuoto.

Purenta ja uni

Hampaisto ja sen toiminta ovat tavallisimmat kasvojen alueen kipujen aiheuttajat. Kivut voivat olla peräisin suoraan hampaista ja niiden kiinnityskudoksesta tai hampaiden yhteistoiminnasta, purennasta.

Purennan hoidoissa on tärkeää hoitaa hampaita ja purentaa kokonaisvaltaisesti huomioiden puuttuvat hampaat, yksittäisten hampaiden ongelmat  ja purennallisten muutosten aiheuttamat hankaluudet

Hoidot edellyttävät joskus monen eri hammashoitoalan yhteistoimintaa, joten hoitokokonaisuudessa on usein kyse monen eri alan yhteisen hoitotuloksen yhdistämisestä onnistuneeksi lopputulokseksi.

Hammashoitopelko ja nukutushammashoito

Hammashoitopelko on yleisin syy hammashoidon laiminlyönteihin. Nukutushammashoito on turvallinen ja tehokas ratkaisu sinulle, mikäli hampaasi ovat jääneet pelon takia vaille hoitoa.

Nukutushammashoito mahdollistaa kivuttoman hammashoidon ja antaa mahdollisuuden hammashoidon suorittamiseen jopa yhdellä käyntikerralla.

Hoitotoimenpiteistä ei jää ikäviä muistoja ja hoidot ovat turvallisia anestesialääkäreidemme valvonnassa.